Leila Akinyi – Phantasie

From the “Afro Spartana” EP by Leila Akinyi
iTunes: http://tinyurl.com/huxkwma
Spotify: http://tinyurl.com/jktp89l
Amazon: http://tinyurl.com/hvlzsb5
Bandcamp: http://tinyurl.com/hcyyemq

Facebook:
Leila Akinyi: https://www.facebook.com/akinyimusic/►fref=ts
Melting Pot Music: https://www.facebook.com/MeltingPotMusic►fref=ts

Tracklist:

1. Afro Spartana
2. Kein Weg zu weit
3. Nakupenda
4. Phantasie
5. Liebe dich

Artist: Leila Akinyi
Track: Phantasie
Album: Afro Spartana EP
Cat No: MPM214

Contact: tom@mpmsite.com

Melting Pot Music
http://www.mpmsite.com
https://www.facebook.com/MeltingPotMusic

Source: Leila Akinyi – Phantasie (Youtube)