Lary – Sirenen | TUA RMX

Die Tua KOSMOS Box gibt es hier:
Physisch: http://chmp.pro/tua.kosmos oder http://chmp.pro/tua.kosmos.s.am
iTunes: http://chmp.pro/tua.album.s.it
Google Play:http://chmp.pro/tua.album.s.gp
Spotify: http://chmp.pro/tua.spotify
Apple Music: http://chmp.pro/tua.applemusic

——————————————————————————————-
Neues Tua Merch: http://chmp.style/tua.yt

——————————————————————————————-
Folge Tua:
Facebook: http://www.facebook.com/diesertua
Twitter: http://twitte*.com/bigtua
Spotify: http://chmp.pro/tua.spotify

——————————————————————————————-
Folge den Orsons: http://www.facebook.com/dieorsons

——————————————————————————————-
Checke jetzt aktuelle Konzerte: www.chimperator.de/tour

——————————————————————————————-
Checke Tua’s Label: www.chimperator-productions.de/

Source: Lary – Sirenen | TUA RMX (Youtube)